Vi investerer i et inkassoregister

Gjeldsregisteret ble innført i 2019 og er et register alle banker og finansinstitusjoner må forholde seg til før de kan innvilge eller avslå sine lånesøknader. Dette registeret har medført en reduksjon i forbruksgjelden, men det mange nå spør seg om er hva med inkassogjelden? Bør det ikke også være et eget inkassoregister hvor man kan logge seg inn og se en samlet oppstilling på all sin inkassogjeld?

Vi investerer i et inkassoregister
Figent har allerede utviklet et internt inkassoregister for våre kunder.

Fanger opp de som sliter mest

Det er mange aktører i Norge som har tatt til orde for et slikt register, til beste for den som har inkassogjeld og inkassobyråene når de skal rådgi og eksempelvis vurdere nedbetalingsavtaler for sine skyldnere. Med et inkassoregister kan man også tidlig fange opp de som sliter aller mest og kanskje tilby riktig hjelp før det er for sent. Vi i Figent er enige i at et inkassoregister bør opprettes, selv om et slikt register reiser en del viktige problemstillinger som må løses til beste for de et slikt register skal omfatte. Et inkassoregister hadde vært særdeles nyttig, spesielt for våre kunder som ønsker en samlet oppstilling over alle sin inkassogjeld. Derfor kan vi med glede informere om at Figent har investert betydelige beløp på en slik digital tjeneste og allerede utviklet et internt inkassoregister for våre kunder. Dette betyr at de som blir kunde i Figent signerer en digital fullmakt, og vi er i gang. Vårt digitale system vil deretter umiddelbart innhente, registrere og videresende til deg all informasjon om din inkassogjeld. Siden alt foregår digitalt, eliminerer vi også muligheten for menneskelige feil. En slik inkassoliste inneholder alt du trenger å vite om din inkassogjeld. Alle inkassokrav er listet opp med fullt navn på kreditor, inkassobyrå, saksnummer, kontonummer, KID, beløp og status på den enkelte inkassosak.

Effektive digitale løsninger

Figent er en liten aktør, men vi har markedets beste og mest effektive digitale løsninger, som gjør at vi arbeider betydelig raskere - og ikke minst sikrere - enn våre konkurrenter. Dette kommer deg som kunde til gode da du får løst din sak så raskt og sikkert som det overhodet er mulig å få til i dagens marked. Trenger du en slik oversikt på din inkassogjeld? Ønsker du å refinansiere og betale ut inkassogjelden din en gang for alle og ta den bekymringsfrie hverdagen tilbake?

Kontakt Figent på tlf. 93228783, eller e-post post@figent.no, og vi er klare for å hjelpe deg i dag.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Betalingsvansker
Betalingsvansker

Opplever du at regninger og betalingskrav samler seg opp og blir vanskelig å håndtere?

Betalingsvansker
Gjeldskrise
Gjeldskrise

Sliter du med skattegjeld? Har du vært i dialog med kemneren eller skatteetaten uten hell?

Gjeldskrise
Skattegjeld
Skattegjeld

Sliter du med skattegjeld? Har du vært i dialog med kemneren eller skatteetaten uten hell?

Skattegjeld
Anmerkninger?
Anmerkninger?

Du har gode muligheter for refinansiering, selv om du har fått registrert flere betalingsanmerkninger.

Anmerkninger?