Samfunnsansvar

Figent er til for å hjelpe mennesker som har havnet i en vanskelig situasjon. Hver dag jobber vi med folk som er i en krise.

To personer prater sammen hos Figent.

Ambisjonen vår er å hjelpe mennesker i vanskelige situasjoner. Hver dag jobber vi med mennesker som står i en krise.

Økonomiske problemer kan påvirke helse, livssituasjon og relasjoner. Våre gjeldsrådgivere har lang erfaring med å hjelpe mennesker til å finne løsninger på problemene, og vi strekker oss langt for å klare dette.

Et møte hos Figent med tre deltakere.

Verdier

Vårt arbeid er forankret i tre kjerneverdier; Trygghet, hjelpsom og empatisk.

Med dette i tankene ønsker vi å hjelpe de som henvender seg til oss.

Et møte hos Figent

Frivillighet

Figent bistår flere frivillige organisasjoner med pengestøtte og vi utfører  flere pro bono saker i løpet av året for mennesker med vanskeligstilt økonomi. Det er viktig for oss å gi tilbake til samfunnet og Figent forsøker å bistå der vi kan.

To damer har en samtale.
Et møte hos Figent med 3 deltakere.
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss