Ny status for gjeldsregisteret

Du har sikker hørt mye om dette gjeldsregisteret som trådte i kraft denne sommeren, men hva står egentlig i dette registeret? Hva er registrert i dette gjeldsregisteret om deg og meg? I det følgende skal vi referere litt til en artikkel nylig skrevet av to ansatte i Norges Bank, Haakon Solheim og Bjørn Helge Vatne, som arbeider med finansiell stabilitet.

Ny status for gjeldsregisteret
Det er tre selskaper som har fått konsesjon til å opprette og forvalte et slikt gjeldsregister. Det er Evry, Experian og Finans Norge.

Gjeldsregisteret omfatter absolutt all usikret, privat gjeld som er registrert i kongeriket Norge. For å hoppe til noen konklusjoner fra denne artikkelen så viser det seg at nesten alle i Norge har tilgang til minst ett kredittkort. Videre har ca. 30 % av befolkningen forbruksgjeld og de aller fleste har gjeld som ikke overstiger kr. 50.000,-. Den aldersgruppen som har den høyeste forbruksgjelden er nordmenn mellom 36 og 64 år. Den alderskategorien med relativt sett mest gjeld med betalingsproblemer, er de over 65 år.

Evry er først ut med etablering av gjeldsregisteret og alle banker har fått frist til 1. juli med å levere opplysninger om sine kunders lån og saldoer.

Det kan være interessant å vite at selskapene som plikter å rapportere til gjeldsregisteret kan generelt deles inn i tre kategorier:

  1. Forbrukslånsbankene, som har formidlet ca. 60 % av forbrukslånene i Norge.
  2. De tradisjonelle bankene, som står for ca. 30 % av forbrukslånene.
  3. Inkassoforetakene, som kjøper misligholdte forbrukslån fra bankene nevnt over. Disse inkassobyråene står for ca. 10 % av forbrukslånene.

75 % av den norske befolkningen over 18 år er registrert i gjeldsregisteret per september 2019. De fleste som er registrert i gjeldsregisteret står der grunnet et eller flere kredittkort. I gjennomsnitt er det registrert 1,8 kort per person og ca. kr. 85.000,- i utestående kredittkortgjeld. Gjennomsnittlig forbruksgjeld i registeret, som er kategorisert som nedbetalingslån, utgjør ca. kr. 240.000,- per person.

Selve fordelingen av denne gjelden er også svært ulik. Halvparten av de som har forbruksgjeld, har gjeld under kr. 25.000,- og litt over 5 % har gjeld over kr. 500.000,-. Den aldersgruppen med den høyeste forbruksgjelden er i gruppen 45-54 år, etterfulgt av gruppen 35-44 år.

Det ble spekulert i om førstegangskjøpere av boliger brukte forbrukslån som en kapitalkilde for å finansiere egenandelen ved kjøp av bolig. Det er imidlertid ikke mulig å konkludere med dette per i dag da norske førstegangskjøpere normalt er i aldersgruppen 25-34 år og denne gruppen har ikke spesielt høy forbruksgjeld isolert sett, så noen slik trend kan man altså ikke spore.

Figents vurdering etter å ha studert artikkelen fra Norges Bank og disse tallene, er at vi er svært bekymret for at faktisk hele 10 % av den registrerte forbruksgjelden nå betjenes av inkassobyråene. Det er altså et betydelig antall som sliter med sine forbrukslån, og som mest sannsynlig trenger hjelp på den ene eller andre måte. Skulle du være en av disse, kan du gjerne kontakte oss i Figent slik at du igjen kan få en bekymringsfri hverdag. Figent har tlf. 93228783 og e-post post@figent.no.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Gjeldskrise
Gjeldskrise

Sliter du med skattegjeld? Har du vært i dialog med kemneren eller skatteetaten uten hell?

Gjeldskrise
Skattegjeld
Skattegjeld

Sliter du med skattegjeld? Har du vært i dialog med kemneren eller skatteetaten uten hell?

Skattegjeld
Bli kvitt inkassogjeld
Bli kvitt inkassogjeld

Får du brev fra inkassoselskap? Vi hjelper deg å bli kvitt inkassogjelden.

Bli kvitt inkassogjeld
Kredittkortgjeld
Kredittkortgjeld

Har du mange kredittkort? Bli kvitt gjelden en gang for alle.

Kredittkortgjeld