Tre klassiske, økonomiske feller for kvinner - Pass deg for disse tre fellene

Nordea og organisasjonen Moneypenny arrangerte i fjor høst en kvinnekveld hvor fokus var investering og sparing for kvinner. De tok blant annet opp tre klassiske tabber du som kvinne må passe deg for.

Tre klassiske, økonomiske feller for kvinner - Pass deg for disse tre fellene

1. Deltidsfellen.

Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte kvinner som arbeider deltid er 36 %, mens tilsvarende andel for menn er kun 14 %. Når barna er små, kan en slik fordeling være god for familien, men det er når denne deltidsjobbingen blir permanent at kvinner påtar seg en stor økonomisk risiko, spesielt gjelder dette samboere. Ved samlivsbrudd deles eksempelvis ikke pensjonsopptjening.

2. Boligfellen.

Å ikke kjøpe seg inn i din partners bolig, kan svi veldig ved et senere samlivsbrudd. Dersom du flytter inn til din utkårede og lykken smiler, men forblir leietaker, kan den økonomiske smellen ble kraftig ved et senere brudd. Det er en klassisk fordeling at kvinner kjøper mat og klær, samt står ansvarlig for andre løpende utgifter, mens mannen betaler ned på bolig- og billån. Dette vil – naturlig nok – ved et samlivsbrudd føre til en svært uheldig, og ikke rettferdig, fordeling av de økonomiske verdiene.

3. Sparefellen.

Dette er ofte en kombinasjon av de to ovennevnte fellene. Dersom du som kvinne arbeider deltid og dermed har spart opp mindre pensjon fra det offentlig, får du også lavere tjenestepensjon. Med lavere inntekt får kvinnen da heller ikke spart opp egne midler, som eksempelvis fond eller aksjer. Konklusjonen er dermed at velger man å jobbe mindre, går man glipp av betydelig inntekter som igjen medfører tapte sparemuligheter.

Avslutningsvis kan det nevnes et område hvor kvinner er flinkere enn menn – inkassosaker. Det er fortsatt menn som dominerer hva gjelder inkassosaker...

Dersom du som kvinne ønsker råd, tips eller annen økonomisk veiledning, er du velkommen til å ta kontakt med Figent på tlf. 93228783 eller e-post post@figent.no.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Tvangssalg
Tvangssalg

Figent kan bistå deg med refinansiering slik at du unngår tvangssalg.

Tvangssalg
Betalingsvansker
Betalingsvansker

Opplever du at regninger og betalingskrav samler seg opp og blir vanskelig å håndtere?

Betalingsvansker