Mottatt krav om tvangssalg av din bolig? Er det mulig å finne en løsning på problemet?

Er inkassosakene dine kommet så langt at du har fått trussel om tvangssalg? Er det kanskje bestemt at boligen din skal tvangsselges? Har en eiendomsmegler allerede vært på befaring for å vurdere boligen din?

Mottatt krav om tvangssalg av din bolig? Er det mulig å finne en løsning på problemet?

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre, hvem man skal ta kontakt med og hva man skal si når de økonomiske problemene tårner seg og kanskje ender med et tvangssalg. Det er alle mennesker med inkassosakers store frykt at boligen kan bli tvangssolgt og i det følgende skal vi forsøke å gi deg noen råd og tips.

Når kan boligen min bli tvangssolgt?

Dersom du, over tid, misligholder et hvilket som helst pengekrav, kan inkassobyrået, på vegne av kreditoren, kreve kravet tvangsinndrevet ved at boligen din blir tvangssolgt. Dette er imidlertid en prosess som tar tid og du får mange varsler og muligheter til å gjøre opp for deg underveis, før eventuelt tingretten til slutt bestemmer om din bolig skal tvangsselges.

Hva gjør jeg hvis det er bestemt at boligen min skal tvangsselges?

Det viktigste rådet nå er å samarbeide. Prøv å innta en fleksibel og positiv holdning, selv om det kan være vanskelig, og samarbeid med medhjelperen, som er den megleren som er oppnevnt av tingretten til å forestå tvangssalget. Samarbeider du, kan du unngå å bli utestengt fra din egen bolig før du må, og du kan eventuelt være med å bidra til at du oppnår best mulig salgspris slik at flest mulig av dine kreditorer blir utbetalt.

Hvis boligen min blir tvangssolgt, får jeg da en lavere salgspris for den?

I teorien skal eiendomsmegleren som har fått oppdraget med å utføre tvangssalget, arbeide for at salgssummen tilsvarer den pris boligen ville fått ved et frivillig salg. Dessverre ser vi svært ofte eksempler på at salgsprisen blir lavere, av og til vesentlig lavere, enn den reelle markedsprisen. Det kan være mange årsaker til dette, men en av de viktigste er at kjøperen ved et tvangssalg ikke har de samme rettighetene som kjøpere ved et frivillig salg, og dette er ofte prisdempende. Viktigst her er at kjøperens klagerett over feil og mangler er begrenset. Videre må kjøpere som legger inn bud på boliger som tvangsselges, ta høyde for at budet deres er bindende i seks uker, noe som gjør at de da i praksis ikke kan by på andre eiendommer.

Konklusjonen er derfor - utvilsomt - at boliger som selges ved frivillig salg, i det store og hele, oppnår en høyere markedspris enn boliger som blir tvangssolgt.

Hvor lang tid tar en slik prosess?

Fra det tidspunktet et inkassobyrå fremmer et krav om tvangsssalg, til boligen er solgt, kan det fort gå et år. Det selvsagt kan gå fortere, eller ta lengre tid, men i og med at dette er en prosess hvor en rekke lover og regler skal følges, og skyldner skal gis anledning til å gjøre opp for seg underveis, går ofte tiden.

Så det viktigste spørsmålet til slutt: kan jeg unngå tvangssalg?

Ja, det kan du - som regel. Derfor er det svært viktig at du snarest tar kontakt med inkassobyrået som, på vegne av en kreditor, krever din bolig tvangssolgt og ber dem om litt tid slik at du kan finne en løsning. Inkassobyrået ønsker bare at kravet blir gjort opp, så om du tar kontakt med dem, ber om litt tid og sier du arbeider med en finansieringsløsning, er de ofte velvillig til å gi deg litt tid. Det er da veldig viktig at du bruker tiden riktig og tar kontakt med mulige banker eller aktører som kan bistå deg slik at du unngår nettopp et tvangssalg, for husk, det er slett ikke sikkert at det er for sent å finne en løsning, men da må du ta kontakt med noen som kan hjelpe deg.

Og hvis inkassobyrået ikke vil gi meg mer tid?

Da bør du likevel ta kontakt med aktører som Figent eller andre, for det er fortsatt meget mulig at vi kan finne en rask finansieringsløsning, selv om inkassobyrået ikke vil gi deg mer tid.

Har du flere spørsmål som du lurer på? Ta kontakt med oss i Figent. Vi har dyktige og erfarne rådgivere som du kan prate med helt uforpliktende. Du når oss på tlf. 93 22 87 83.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Tvangssalg
Tvangssalg

Figent kan bistå deg med refinansiering slik at du unngår tvangssalg.

Tvangssalg
Namsmannen
Namsmannen

Figent bistår med refinansiering av din gjeld til namsmannen.

Namsmannen