Kredittkort gir de største betalingsproblemene for de som havner i gjeldsproblemer.

En ny rapport om nordmenns lånefinansierte forbruk viser at vi bruker mer kredittkort enn forbrukslån, men dette er dyrere kreditter og mange får – dessverre – betalingsproblemer etter at kortene er trukket.

Kredittkort gir de største betalingsproblemene for de som havner i gjeldsproblemer.
Figur 2-4 betalingsproblemer og gjeldsproblemer i ulike grupper. Prosent. Vektet. Norge 2018 og 2019. Ref. SIFO-surveyen - Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019.

Det er Aftenposten som refererer til den ferske rapporten fra SIFO, Forbruksforskningsinstituttet. En av rapportenes hovedkonklusjoner er at det er nettopp kredittkort som gir de største betalingsproblemene for de som havner i gjeldsproblemer. 28 % av de som har kredittkortgjeld betaler bare minstebeløpet, eller en mindre sum enn det de skylder, når kredittkort regningen skal betales. Til gjengjeld oppgir 13 % å ha ett eller flere forbrukslån.

Selv om begge typer kreditter er dyre viser undersøkelsen at nordmenn skammer seg mer over forbrukslån enn kredittkort. Sistnevnte har høyere status og selv om kortene er dyrere i bruk, så anser man likevel kort for en mer behagelig og fleksibel betalingsform knyttet til ulike fordelsprogram. Interessant er det å lese av rapporten at 54 % skammer seg over sine kredittkort, mens hele 70 % skammer seg over sine forbrukslån.

Flere er i mislighold med sine kredittkort og forbrukslån da hele 32 % i undersøkelsen svarte at de hadde overtrekk på enten kredittkortet eller forbrukslånet sitt. Tallene blir høye dersom man har i bakhodet at den norske befolkning har en samlet forbruksgjeld per i dag på ca. 170 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 335 % de siste 11 årene og forbrukslån utgjør ca. 50 % av dette tallet, mens kredittkortgjeld står for ca. 33 %.

De fleste av oss har vært for sen med en regning eller kommet i overtrekk en eller flere ganger, uten at vi har økonomiske problemer av den grunn, men SIFOs forskere estimerer at hva gjelder usikret gjeld – som forbrukslån og kredittkort – er disse kredittene nå blitt et reelt problem for hele 11 % av den norske befolkning.

Figent finner denne undersøkelsen interessant, men også skremmende og tidvis alarmerende, all den tid det finnes veldig mange i Norge i dag med betydelige gjelds- og betalingsproblemer. Vi mener det er viktig at disse får hjelp, og dersom du er en av dem som trenger bistand til å håndtere økonomisk problemer, kan du kontakte oss på tlf. 93228783 eller e-post post@figent.no.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Kredittkortgjeld
Kredittkortgjeld

Har du mange kredittkort? Bli kvitt gjelden en gang for alle.

Kredittkortgjeld
Anmerkninger?
Anmerkninger?

Du har gode muligheter for refinansiering, selv om du har fått registrert flere betalingsanmerkninger.

Anmerkninger?