En snikende, negativ inkassoutvikling

Det er ingen stor økning i inkassogjelden i Norge. Det er negativ vekst i markedet for forbrukslån, men i følge inkassoselskapet Fair Collection øker likevel betalingsproblemene i samfunnet. Fair Collection viser til tall fra Finanstilsynet.

En snikende, negativ inkassoutvikling
Det var 6,4 millioner inkassosaker i Norge ved utgangen av april 2021.

En dyster utvikling er antall uløste inkassosaker. At noen får en inkassosak eller to, er ingen krise, så lenge man finner en løsning med inkassobyrået i form av en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan. Utfordringen oppstår om inkassosaken/-ene forblir uløst. Da har både skyldner, kreditor og inkassobyrået et stort problem.

Det er denne utviklingen som er bekymringsverdig. Det var 6,4 millioner inkassosaker i Norge ved utgangen av april 2021. Dette er en vekst på 6,5 % sammenlignet med utgangen av 2020. Bakgrunnen for økningen i uløste inkassosaker skyldes at eksisterende inkassogjeld ikke får en løsning som samsvarer med tilfanget av nye saker. Dermed samler de uløste inkassosakene seg opp og vi har bare i årets fire første måneder en økning på uløste inkassosaker på hele 100.000 saker hver måned.

Bedre økonomi under pandemien

Dette er en skremmende utvikling for dem det rammer og viser at våre betalingsproblemer øker. Det strider delvis mot de analysene som er gjort av nordmenns privatøkonomi gjennom korona-pandemien. Flertallet av nordmenn har fått en bedret privatøkonomi gjennom pandemien. Nordmenn har brukt mindre penger og sparingen er økt betydelig, i følge Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Intrum. Hun hevder videre at vi på den andre siden har et lite mindretall av nordmenn som har opplevd et inntektsfall under pandemien grunnet permitteringer og oppsigelser, og derav fått en forverret privatøkonomi.

Vi i Figent, som arbeider til dagen med slike problemstillinger for våre kunder, ser en lignende tendens og om du har uløste inkassosaker, ta kontakt! Du når oss på telefon 93228783 eller e-post post@figent.no.

Er det noen som kan hjelpe deg med dine inkassoproblemer, så er det vi i Figent.

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.

Ønsker du bistand fra oss?

En illustrasjon av en mann som arbeider på en laptop.
Bli kvitt inkassogjeld
Bli kvitt inkassogjeld

Får du brev fra inkassoselskap? Vi hjelper deg å bli kvitt inkassogjelden.

Bli kvitt inkassogjeld
Refinansiering
Refinansiering

Få en ny start med refinansiering skreddersydd din økonomi.

Refinansiering