Veien tilbake fra forliksklage​/​stevning

Veien tilbake fra forliksklage​/​stevning

Få hjelp nå

Fortell oss kort om din situasjon, så kontakter vi deg og finner en løsning.

Mottatt forliksklage​/​stevning?

Krangler du med inkassobyrået eller har du en inkassosak som er sendt videre til forliksrådet? Får du et slikt brev, er det viktig å ta tak i problemet. Inkassoselskapene sender gjerne misligholdte krav til forliksrådsbehandling hvis du ikke har gjort opp for deg. Dersom du ikke stiller i forliksrådet kan du risikere å få en såkalt fraværsdom som deretter blir registrert som en betalingsanmerkning på deg.

Få hjelp nå

Fortell oss kort om din situasjon, så kontakter vi deg og finner en løsning.

La oss finne en løsning

Blir du ikke enig med inkassoselskapene? Å skylde penger til slike selskap kan bli svært dyrt i lengden, særlig om det dreier seg om flere saker. Når en sak blir sendt videre til forliksrådet er dette et tegn på at kravet har kommet langt i prosessen. Dersom du ikke stiller, kan du ende opp med en fraværsdom som igjen registrerer en betalingsanmerkning på deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.

La oss håndtere det

Har du mange ulike inkassosaker, er det lett å miste oversikt og kontroll. Først når brevet fra forliksrådet dumper ned i postkassen, får mange panikk. Refinansiering kan være et godt alternativ for å få bukt med problemene, men det krever at du ber om hjelp. Våre rådgivere har lang erfaring i å skaffe oversikt i kompliserte saker og finne en løsning for deg.

Dersom du kan stille pant i fast eiendom kan Figent hjelpe deg med å refinansiere alle dine betalingsanmerkninger og inkassosaker. Gjør det før inkassoselskapene iverksetter tvangsinndrivelse av sine krav mot deg.**

Behandling av et pengekrav i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Dette betyr at dersom du ikke stiller og eventuelt argumenterer mot kravet, eller forliksrådet mener at kravet er reelt og godkjenner inkassoselskapets påstand, får kreditor og inkassoselskapet anledning til å gå til namsmannen og be dem tvangsfullbyrde kravet mot deg. Da kan inkassoselskapet krevet lønnstrekk, utlegg i boligen og/eller bil, tvangssalg osv.

Ta kontakt og la oss finne en løsning

Ta kontakt direkte med en av oss i Figent, så hjelper vi deg.

Gabriela
Margrethe
Sturla
Une

Vi er tilgjegnelig i hverdager fra 08:00-22:00. Du når oss på 93 22 87 83.

La Figent hjelpe deg med en refinansiering og ta dialogen med inkassoselskapet og forliksrådet. Dersom du kan stille med pant i boligen er det svært gode muligheter for at vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss for en refinansiering og vi kan samtidig se om det er grunn til å protestere mot kravet. Kanskje er det ikke det og du må påregne å betale. Uansett er det viktig å snarest ta tak i problemet for et pengekrav forsvinner ikke av seg selv. Du må enten betale eller argumentere. Inkassoselskapene gjør alt de kan for å inndrive sine krav, da det er her de får sin fortjeneste, gjennom forsinkelsesrenter og ulike inkassosalærer.

Eier du bolig eller hytte, eller kan stille med pant i fast eiendom på annen måte, er mulighetene for en fremtidig refinansiering svært gode. Kontakt Figent i dag for en prat.

Når et krav er sendt til forliksrådet er saken kommet veldig langt i prosessen. Da er det viktig at du ikke lenger passivt lar saken gå sin gang. Det kan være grunner til å protestere. Dersom du har sikkerhet i fast eiendom for en refinansiering, kan Figent vurdere saken. Om nødvendig kan vi da også representere deg i forliksrådet om vi mener at saken er diskutabel. Kanskje finner vi en minnelig løsning sammen med inkassoselskapet? Det er mange muligheter, men også fallgruver om du ikke tar affære og søker hjelp til en refinansiering snarest.

Ta kontakt og la oss finne en løsning

Kontakt Figent og få hjelp til en refinansiering.

Da kan eventuelt vi håndtere forliksrådet for deg også - for dette kan vi! Eneste forutsetningen er at du kan stille med pant i fast eiendom.

Forliksrådet er det laveste leddet vi har i vårt rettssystem for sivile saker. Det er en meglingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet hvor forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved megling, eller dom, får løst saken enkelt, hurtig og rimelig. I forliksrådet dømmer tre legfolk, altså ikke dommere med juridisk embetseksamen, men vanlige mennesker. Ønsker du mer informasjon om forliksrådet, se den offentlig tilgjengelige nettsiden www.forliksraadet.no.

Det påløper saksomkostninger når saken behandles i forliksrådet, så får du brev fra forliksrådet, søk profesjonell hjelp før kostnadene øker ytterligere.

Kan du stille sikkerhet i fast eiendom, la Figent hjelpe deg med en refinansiering!

Ta kontakt og la oss finne en løsning

Skriv litt om din situasjon så kontakter vi deg.

*All refinansiering krever pant i fast eiendom
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Noe gikk galt – vennligst prøv igjen.
En illustrasjon av en mann som arbeider med kundeservice via telefon.